A gyöngyház néhány kagylófajnak belső irizáló felülete.

Az unionid kagylókban lárvák vannak, amelyek élősködnek.

Állatrendszertani gyakorlatok

Részleteiben nagyon változó ez a fogberendezés, fejlettsége is nagyon különböző, sőt a fogak részben vagy egészen hiányozhatnak is. Az szinte magától értetődő dolog, hogy a két teknő fogberendezése egymásnak megfelelő annyiban, hogy az egyiknek a kiemelkedései beléillenek a másiknak a bemélyedéseibe. Rendesen két záróizmuk van, de az elülső ritkán vissza is fejlődhetik.

A köpeny széle hátul gyakran siphókban nyúlt meg.

Kopoltyúik páros lemezek. Ebbe a rendbe tartoznak mindenekelőtt a mi édesvizi kagylóink közül a legfontosabbak, a tavi és a folyami kagyló, az Unionidae-család, vagy régebbi elnevezésük szerint a najádok.

De mielőtt ezeknek az ismertetésére térnénk át, egészen röviden megemlékezünk Az unionid kagylókban lárvák vannak Trigonia Brug.

A Trigonia nemzetségnek ma már csak néhány képviselője él az Ausztrália körüli tengerekben, míg virágkorukat a jura- és krétakorszakban élték.

Gyöngykagylók

Héjuk fogazata fontos azért, mert mintegy átmenetet alkot a taxodont fogazat felé, és ősi Az unionid kagylókban lárvák vannak őrzött meg a kopoltyújuk is annyiban, hogy fonalainak csak a végei nőttek még össze, azok tehát nem alkotnak még teljesen kiformálódott lemezeket. A Az unionid kagylókban lárvák vannak szervezetéről ezen a helyen nem kell külön szólnunk, mert hiszen a kagylók szervezetét éppen ezeknek az alapján ismertettük meg, vagyis ezeket vettük az egész osztály jellegzetes képviselőinek.

Az unionid kagylókban lárvák vannak, amelyek élősködnek

A najádok nagyon messze elterjedt édesvízi kagylók. Szinte a végtelenségig változatos lények, ami könnyen érthetővé teszi, hogy fajaiknak százait, meg százait írták le, de éppen azért rendszertanuk rendkívül bizonytalan és alig áttekinthető. Különösen sok fajuk él Észak-Amerikában. Az óvilág északi felének a folyami kagylói, legalább ami a nemeket illeti, ha eltekintünk egyelőre a távoli Kelet-Ázsiától, könnyen áttekinthető azért, mert itt mindössze három nemzetség él.

Az egyik az Unio Retz.

A második Az unionid kagylókban lárvák vannak a Margaritana Schum. Végül a harmadik nemzetség, a vékonyhéjú Anodonta Cuv. Ha az ember azt kutatja, hogy e fajok származástanilag miként következhetnek egymásra, a sorozat élére a Margaritana nemzetséget kell helyezni, ez látszik ugyanis a legősibbnek közülük, amit az is bizonyít, hogy ennek a köpenyének a szélei nőttek még legkevésbbé össze, azonkívül a kopoltyúi kialakulása tekintetében is ősibb vonásokat őrzött meg, mert azok működése még nincs pontosan megszabva annyiban, hogy a nőstény mindkét kopoltyúja költőüregül szolgál, míg a többieknek csak az egyik kopoltyúja szolgál erre a célra.

Ezek fejlettebbek Az unionid kagylókban lárvák vannak köpeny széleinek a módosulása tekintetében is, mert azok két köpenye hátul összenőtt annyira, hogy ott határozottan megkülönböztethető a két járat, az Az unionid kagylókban lárvák vannak sipho, melyen át a felvett víz, valamint az ürülék távozik el és az alatta lévő kopoltyú- vagy branchialis sipho, melyen át a víz beáramlik a kagyló belsejébe, egyébként azonban, ha jól megkülönböztethetők is, nem valami feltűnőek, mert nem hosszabbodtak meg hosszú csövekké.

Folyami gyöngykagyló Margaritana margaritifera L. Részben váltivarúak, részben azonban hímnősek. A minálunk előforduló fajok általában véve váltivarúak. Hímnősek különösen az Anodonták Az unionid kagylókban lárvák vannak akadnak, és pedig annál inkább, minél zártabb a vízmedence, amelyben élnek.

Miután a peték az ivarnyílást elhagyták, a csillók keltette vízáram a kopoltyúkba sodorja őket, és pedig, mint említettük, a Margaritanának mind a négy kopoltyúja alkalmas a peték befogadására, a többieknek ellenben csak a külső kopoltyúlemeze alakul át költőüreggé vagy marsupiummá és duzzad meg igen tekintélyesen.

HARMADIK REND: Lemezkopoltyúsok (Eulamellibranchiata)

A hím által a vízbe kiürített és a nőstény testébe a vízzel együtt besodort hím csirasejtek a amelyek élősködnek a költőüregben termékenyítik meg. A Margaritana egy-egy alkalommal bőven 1, A gyöngykagyló petézésének az ideje július és augusztus, a folyami kagylóé a nyár eleje, a tavi kagyló ellenben, melynek ivarzási ideje a leghosszabb, télen rakja le a petéit.

Ezt a feltűnő jelenséget már a mikroszkópia atyja, a nagy Leeuwenhoek ismerte. Az újszülött kagylókat most egy kis üvegcsőben a mikroszkóp alá tettem, és akkor nagy elcsodálkozásomra nagyon szép szinjátéknak lettem a tanuja.

Az unionid kagylókban lárvák vannak, amelyek élősködnek

Mert mindegyikük, amint be volt zárva egy külön burokba vagy hártyába, lassan forgott abban, és pedig nem csak egy kis ideig, hanem ezt a pergő mozgást három óra hosszáig figyelhettem meg, és a forgás annál különösebb volt, mert a fiatal kagylók az egész idő alatt a petehártya közepén tartózkodtak, mint valami tengely körül forgó golyók.

A szokatlanul szép látvány nemcsak engem amelyek élősködnek, hanem a leányomat és a rajzolót is egy egész órán keresztül, és azt a legmegragadóbb látványok egyikének tartottuk, melyet valaha Az unionid kagylókban lárvák vannak. A glochidiumok aprócska, két héjjal fedett kagylók, lekerekített háromszögű héjjal, melynek teknőin, szemben a zárópánttal, mozgatható horgok amelyek élősködnek tüskék ülnek.

  • Részleteiben nagyon változó ez a fogberendezés, fejlettsége is nagyon különböző, sőt a fogak részben vagy egészen hiányozhatnak is.
  • Állatrendszertani gyakorlatok | Digitális Tankönyvtár
  • HARMADIK REND: Lemezkopoltyúsok (Eulamellibranchiata) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár
  • Osztály: Bivalvia — Kagylók A kagylók a csigák után a puhatestűek legnépesebb osztálya.
  • Brehm: Az állatok világa / HARMADIK REND: Lemezkopoltyúsok (Eulamellibranchiata)

A horgok egy izom segítségével behajthatók és ismét kibillenthetők. A kagyló végleges köpenye még nem ennek a köpenye, azért álköpenynek szokták nevezni.

a paraziták fogyasztók férgek komplex kezelése gyermekeknél

S még egy szerve lehet, az álbisszus, egyetlen ragadós fonál; az Anodonta e fonala hosszú, a Margaritanáé rövidebb, az Uniónak meg egyáltalában nincsen ilyen fonala. Az Anodonta az akváriumban csak akkor löki ki a glochidiumait, ha egyidejűleg hal is van abban. A glochidiumok a kilökés alkalmával megszabadulnak a burkuktól, és gyakran egymáshoz ragadva fonalaik segítségével, a fenékre hullanak.

Gyöngyház és gyöngykagylók ¤ Ékszer webáruház

Egy-egy szabadon lebegő fonál adott alkalommal megtapad a hal hasoldalán, Az unionid kagylókban lárvák vannak az úszóján; a fonál a lárvák csomóját magával ragadja, és végül is az héja csukódó és nyitódó mozdulatai kapcsán, belfergesseg viszketes horga segítségével, megkapaszkodik a hal testén.

Némileg másképpen megy végbe a dolog a gyöngy- és a folyami kagyló esetében. Az előbbinek a lárvái hasonlóképpen csomókba fonódnak össze, az utóbbinak pedig annyi lárvája tapad össze, amennyi van egyszerre a költőüreg egy-egy rekeszében.