Tartalomjegyzék

Miert hivjak, Miért hívják anyósülésnek az autók egyik ülését?

Egyáltalán: hogyan alakult ki a hőmérsékletre utaló szónak a szexuális preferenciára utaló jelentése?

PC tanácsok/Miért hívják winchesternek?

Kálmán László A cikk a hirdetés után miert hivjak Azt persze én sem tudom, hogy miért melegek a melegek, spekulálni sem akarok rajta. De azon, hogy miért hívják őket melegeknek, szívesen elgondolkodom az olvasókkal és kommentelőkkel együtt. Egy közösség újrapozicionálásában bizonyára hasznos, ha a korábbi, már elkopott vagy lejáratódott, netán szitokszóként használt név helyett egy másikat igyekeznek belopni a köztudatba.

Ilyesmi történik a cigány — roma elnevezésekkel, amiről már Önök is írtak egy bejegyzést. Ha jól sejtem, a most szóban forgó közösség a homoszexuális szót túl bonyolultnak, a buzit túl durvának, a homokost meg túl szimplának tartotta. De nyugodtan javítsanak ki, ha tévednék. Pár évtizede kezdték emiatt elterjeszteni a meleg szót, ami már alapból is pozitív kisugárzású főképp a hideg — meleg szópárban érezni.

Ha jól tudom, ennek ihletője az angol gay szó volt. Miert hivjak a végén. Legfeljebb párhuzamot észlelhetünk a kettő között, amennyiben egy melegekre használt tolvajnyelvi argó- Napraforgókezelés férgek számára szleng- majd a köznyelvben kollokviális társalgási szó teljesen semleges kifejezéssé vált.

PC tanácsok/Miért hívják winchesternek? – Wikikönyvek

Mind a meleg, mind a gay argó- vagy szleng-kifejezésként indult, és mindkettőt gyakran használták pejoratív, rosszalló értelemben. Egyébként a francia eredetű angol miert hivjak kezdettől a Annyi bizonyos, hogy jelenleg a meleg miert hivjak fogadják a legszívesebben a melegek, miert hivjak angolul is a gay szót. A meleg közösség nem szereti miert hivjak buzi szót ahogy az angol melegek például a queer szótmert pejoratív.

De persze ismerjük azt a jelenséget, hogy egymás közt, ahol ez nem érezhető sértőnek, használják ezt is, csak kívülállóktól nem fogadják szívesen. Ez a szó egyszerűen elavult, de amíg használták, meleg ismerőseim majdnem olyan pejoratívnak érezték, mint a buzi szót. Hogy miért a meleg, nem pedig a homokos szabadult meg ettől a rosszalló felhangtól, azt nem miert hivjak, és nem hiszem, hogy valaki is tudná.

Válogatás a bejegyzések közt

Egy meleg ismerősöm pl. Annyiban igaza van, hogy néhány évtizede kezdett kialakulni a köznyelvi semleges használata, és az is lehet, hogy ebben volt némi része a meleg közösségnek, akik például a saját szervezeteik nevében ezt a szót kezdték használni. A rendszerváltás után, amikor egyáltalán alakíthattak ilyen szervezeteket. Nem akadálytalanul, mert éppen a meleg szó használata miatt is próbálták meghiúsítani a bejegyzésüket, de ez nem tartozik szorosan ide.

Az as években szerkesztett hétkötetes értelmező szótár, A magyar nyelv értelmező szótára ÉrtSz. Férfiakra tehát eleinte csak ritkán alkalmazták, de azt nem mondhatjuk, hogy vadonatúj használatról van szó. Ami magának a szónak pontosabban ilyen használatának a történetét illeti, általános nézet, hogy német mintára kezdték el használni.

Elvileg elképzelhető, hogy a magyar meleg a warm tükörfordítása, de én kételkedem ebben. A magyarban ugyanis a német hatások nagyon gyakran bécsi vagy általában osztrák eredetűek, miert hivjak valószínű, hogy a berlini nyelvváltozat hatást gyakorolt volna miert hivjak magyarra, hacsak nem valami nagy véletlen révén.

Ezért valószínűbbnek tartom, hogy a némethez vagy az angolhoz hasonló jelentésváltozások a magyarban is végbementek, nem pedig tükörfordítás történt.

Nálunk otthon azt a Lengyelországból származó, tehenes sárga papírba csomagolt cukorkát amiről azt hiszem, hogy tejkaramellának hívják hivatalosan így hívták: tehéncukor És ez egyértelműen azt jelentette, hogy 'tehenes cukor'. De lehet, hogy a mi családunkon kívül nem hívta így senki. Mindenesetre rímelne a 'madaras tej' elképzelésre.

A német hatások másik gyakori forrása az ún. Például nagyon sok romani jövevényszó, így a csávó és a csaj is, a német tolvajnyelvből került a magyarba, amit az bizonyít, hogy ezek a romaninak nem a magyarországi, hanem a német szinti nyelvjárási alakjai.

Miért hívják anyósülésnek az autók egyik ülését?

Ezek a szavak a magyarországi oláhcigány nyelvváltozatokban nem cs, hanem s hanggal kezdődnek: šavò [savó] és šej [sej]. Csakhogy a rotwelsch-ben a melegeket nem hívták warm-nak, csak schwul-nak. A német eredet mellett szól, hogy előfordul más, szintén német hatás alatt álló nyelvekben is. A szerk. Ez a tolvajnyelvi schwul szó szelidült meg a németben, ugyanúgy, mint a magyarban a meleg: ez is szleng-kifejezés lett, majd a német köznyelvben előbb kollokviális, majd semleges.

Történetileg ennek a miert hivjak is van köze a hőmérséklethez de ennek aligha lehetett hatása miert hivjak magyar meleg jelentésváltozására. De mik is ezek a furcsa jelentésváltozások?

Mi köze a hőmérsékletnek a szexuális orientációhoz?

Miért hívják paradicsomnak az édenkertet, és mi köze ennek a növényhez?

Az nyilvánvaló, hogy a szexualitáshoz van köze, hiszen a túlfűtött, forró és hasonló mellékneveket gyakran használják erotikus értelemben, ahogy a hideg, jég csap stb. De miért lennének a melegek túlfűtöttebbek, mint a heteroszexuálisak?

Miért miert hivjak a gólya hozza a kisbabát? Sokáig számos elmélet élt arrólhogy miért hívják New Yorkot a Nagy Almának. Voltak, akik úgy vélték, az elnevezés onnan ered, hogy a nagy gazdasági világválság alatt az egykor tehetős családok az utcán kezdtek el almát árusítani. Más elképzelések szerint a név eredetét egy

Ennek semmiféle valóságbeli alapja nincs. A német Wikipédia nyomán megkockáztatom, hogy itt olyan miert hivjak van szó, amelynek az az alapja, hogy a szóbanforgó emberek a saját nemük képviselőivel szemben nem olyan tartózkodóak, nem hidegek, mint a heteroszexuálisak.

miert hivjak

Ezt a speciális viselkedésmintát terjeszti ki a metonímia ezen belül tōtum prō parte, a rész helyett az egész a személy egész viselkedésére, amikor rámondjuk, hogy úgy általában túlfűtött.

Túlfűtött Miert hivjak Wikimedia Commons Olvasónknak van még néhány kérdése, amelyekre eddig nem tértem ki: Voltak egyáltalán tiltakozások, hogy ne a meleg szó legyen a köznyelvi, egyszerű és semleges megnevezés a homoszexuálisokra? Bónusz kérdés: Lehet-e úgy folytatni a gondolatmenetet, hogyha a homoszexuálisok melegek, akkor a többiek hidegek?

Tudod, miért hívják anyósülésnek?

Azaz rájuk egy negatív jelző vonatkozna? Mint nyelvészeket szeretném miert hivjak, szigorúan nyelvhasználati szempontból: arról mi a véleményük, hogy egy szinte már marketingtrükknek tekinthető csavarral így kétértelművé tettek egy addig egyértelműnek számító magyar szót?

Manapság miert hivjak már nem is lehet olyan mondatot mondani miert hivjak meleg szóval, amit ne lehetne kétféleképpen érteni.

Fel lehet ezt egyáltalán nyelvtani problémaként vetni, anélkül, miert hivjak valaki magára vonná a homofóbia vádját? Nem tudok arról, hogy bárki berzenkedett volna az ellen, hogy a meleg akár hivatalosan is használatos legyen a melegek megjelölésére.

különféle férgek

Senkit nem zavar, hogy egy-egy szó többértelmű, ezért az sem, hogy egy újabb többértelmű szó keletkezik a nyelvben persze, mint fent írtam, a meleg már nagyon régóta kétértelmű miert hivjak. Rengeteg többértelmű miert hivjak van, és észre sem vesszük őket, mert a kimondás környezete, a kontextus a legtöbb esetben egyértelművé teszi, hogy melyik használatról van szó.

Ezért nem értek egyet azzal, hogy ne lehetne olyan mondatot mondani a meleg szóval, ami ne lenne félreérthető. Mikor szoktunk emberek hőmérsékletéről beszélni, amikor nem a láz, hőmérséklet szavakat használjuk?

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Miért „melegek” a melegek?

A következő félreértést is csak az okozta, hogy a kérdező nem tudott jól magyarul: egy magyarul tanuló svéd a nyár közepén egy talpig bőrruhába öltözött motoros futártól kérdezte meg együttérzően: Meleg? Ha pedig ez így van, ha már a konvenciók részét képezi, akkor semmi esély arra, hogy a mintájára egy másik metonímiát közérthető módon alkalmilag használni lehessen.

Vagyis semmi esély arra, hogy ha egy barátomra vagy miert hivjak azt mondom, hogy ő hideg, akkor bárki is úgy értené, hogy az illető heteroszexuális.

Elképesztő dolgok miatt hívják az emberek a 112-es segélykérő vonalat

És végül: lehet-e mindezt nyelvtani problémaként felvetni anélkül, hogy az embert homofóbnak bélyegeznék? Én inkább nyelvi vagy közelebbről jelentéstani vagy etimológiai, szótörténeti problémáról beszélnék, mert nyelvtannak a nyelvi rendszernek egy másik területét szoktuk nevezni. Nem látom az összefüggést a miert hivjak vagy miert hivjak etimológiai kérdés és a homofóbia között. A homofóbia azt jelenti, hogy valaki kevesebbre tartja meleg embertársait csak azért, mert melegek; szélsőséges esetben még akár azt is szeretné, ha kevesebb jog illetné meg őket, mint többi embertársát.

De ha arról beszélünk, hogy honnan ered a megnevezésük, hogyan, kik és miért használják, azzal sem értékítéletet nem mondunk róluk, sem a jogaikat nem vonjuk kétségbe.

rákos helmintholon 2 platyhelminthes emésztőrendszer teljes vagy hiányos

Köszönöm a segítséget Nádasdy Ádámnak.